Sjælens Alkymi v/Brigitte Brik

den moderne seerske

Clairvoyant Coaching


Clairvoyance betyder klarsyn og er en fællesbetegnelse for evnen til at "se" de ting som berører klienten. I virkeligheden bruges oftest flere sanser til at redegøre for de oplevelser og budskaber, som jeg videregiver til klienten. Jeg bruger klarsyn (ser filmsekvenser fra klientens liv eller billeder), klarhørelse (hører ord, lyde eller beskeder fra den åndelige verden og de guider som klienten har), klarfølelse (mærker på min krop, hvordan klienten har det, det kan være smerte, sorg, glæde mv.), klardufte (mærker dufte, måske parfume eller naturdufte, som har relevans for klienten). Sidst, men ikke mindst, bruger jeg det man kalder "knowing", som er viden, det jeg bare ved om situationen, - hvor min åndelige guide faktisk taler gennem mig (dette er nok det som jeg gør oftest). Alt dette udmunder i de beskeder som Universet har til klienten.

Clairvoyance bruges til at beskrive en her-og-nu situation hos klienten, samt evt. gode råd til at tackle udfordringer. Ind i mellem kan der forekomme afdødekontakt, hvis en afdød til klienten har nogle budskaber og vejledninger (kun hvis klienten ønsker dette...). Der kan også forekomme oplysninger fra fortiden under clairvoyancen, hvis klienten har nogle uafklarede ting med i baggagen eller opmuntring fra fremtiden. Klienten må meget gerne have nogle spørgsmål med, som ønskes belyst, dem er der tid til sidst i clairvoyancen. En clairvoyance er præget af varme og indeholder kun opbyggende beskeder og vejledning, som stiller klienten bedre.

En clairvoyance varer 1 time. Den foregår som en samtale, hvor jeg redegør for de indsigter jeg får, når jeg stiller ind på klienten. Jeg optager sessionen på lydfil, som efterfølgende sendes til klientens mailadresse.

Hvis du bor langt fra mig, laver jeg også clairvoyance via mail eller telefonen, - det virker fuldstændig ligeså godt, som at sidde overfor hinanden. 


Afdødekontakt


Afdødekontakt er som ordet henviser til: Kontakt til afdøde. Jeg er et medium, hvilket betyder at være talerør for de afdøde, - at være bindeled mellem døde og levende. 

Det er ofte en meget healende og opbyggende session, da de afdøde kommer med stor kærlighed til de efterladte, så det er meget ofte en virkelig smuk oplevelse for klienten. Det vigtigste for mig under en afdødekontakt, er at videreformidle den kærlighed og de budskaber som er nødvendige for, at den efterladte kan komme videre i livet. Den afdøde befinder sig i en anden energifrekvens end vores fysiske, derfor kan de som regel kun holde energien til mødet ca. 30-40 min. Derefter taler vi lidt om din oplevelse og om hvordan du har det, så sæt en time af til sessionen.

Man bør huske på, at en afdødekontakt i visse tilfælde ikke kan etableres, idet det svarer til at "besøge en ven, som ikke åbner døren, fordi hun ikke er hjemme" - på samme måde kan det ske, at forbindelsen til afdøde ikke kan imødekommes. Min erfaring er dog, at det ikke sker ret tit, da de afdøde også ønsker kontakten med de efterladte. Det sker også, at en anden afdød end den forventede, dukker op.