Sjælerejser - Sjælsprofiler

En sjælsprofil er både skriftlig og mundtlig, forstået sådan, at jeg forbereder profilen skriftligt, hvorefter vi har en samtale i telefonen, hvor jeg fortæller om dine styrker og potentialer, samt hvad du kan arbejde med for at skabe de rette betingelser for dit liv og fremtid. Samtalen tager ca. 30-45 min. Der er derfor sat 2 timer af til denne session.

En sjælerejse er enten ved fysisk fremmøde eller telefon/videomessenger. En sjælerejse er sat lidt anderledes sammen end en sjælsprofil, idet vi arbejder lidt anderledes ind i det, men den er lige så givtig. Hvis du kommer hos mig og får en session, kan du optage den på din telefon til at høre igen. Der er sat 2 timer af til denne session, selve sjælerejsen tager 1 1/2 time og så taler vi i telefon efterflg. i 30 minutter efter 2-3 uger, for at samle energien og afklare dit efterflg. ståsted.

 

En Sjælsprofil er som navnet antyder, en gennemgang af en række liv, hvor der er en rød tråd frem til nutidig inkarnation. Det er korte beskrivelser af de liv som omtales, et overblik. En sjælrejse. Der fortælles om ca. 4-6 forskellige liv i din sjælsprofil.

 

Derudover beskriver jeg nogle af dine sjælstemaer omkring din sjælmission, altså de overordnede punkter, som er det du hjælper jorden med at opnå. Det er ikke nødvendigvis helt det samme som dit livsformål, men et livsformål er aspekter af din sjælsmission. Det kan gøre det lettere for dig, at blive klar over dine livsformål ved at arbejde med din sjæls formål/missioner. Det er nemlig vigtigt, at du selv finder frem til dit livs formål og ikke lader en clairvoyant fortælle dig det, en clairvoyant kan fortælle dig hvilken retning, men ikke det fuldstændige billede.


Sjælsprofilen kommer ofte også ind over hvor du finder din sjælsfamilie, men det er lidt forskelligt præcist hvad der kommer frem under min kontakt med din sjæl. Jeg udarbejder profilen efter de kanaliserede budskaber.


Profilen kan altså indeholde informationer om din sjælsrejse, livet mellem livene (hvis din sjæl ønsker at give dette videre), sjælegruppe/sjælsfamilie og sjælsmission. Hvis du efter en periode, ønsker at gå dybere ind i nogle temaer eller liv, kan jeg godt gøre dette, men jeg anbefaler altid, at temaerne i profilen skal bruge nogle måneder til at bundfælde sig i din bevidsthed, så kan du bedre absorbere oplysningerne og bruge dem i din videre udvikling som menneskelig sjæl. 

Begge disse to muligheder giver rigtig stor ro på din livsvej; en dyb forståelse af hvad du er her for at udføre i dette liv. Har du tilknytning til stjernefamilier, engleriget eller andet, afklares det også herigennem.

Ønsker du efterfølgende en clearing af blokeringer/udfordringer, så bestil en fjernhealing til dette (550kr, som tillægstilbud)