Sjælens Alkymi v/Brigitte Brik

den moderne seerske

Hushealing og Husrensning


Når jeg laver en Hushealing/Husrensning, kommer jeg ud i din bolig og skanner og renser den for alle uvedkommende energi. Ordet energi spænder bredt og kan være ånder som hjemsøger din bolig, følelsesmæssige aftryk eller anden åndelig aktivitet. Som jeg ser det, er det meget forskelligt hvor gennemgribende et problem er for beboerne og derfor er det også meget forskelligt, hvad der sættes i værk fra min side. 

Det er faktisk relativt sjældent, at et hus er hjemsøgt af poltergeister og spøgelser som kan virke skræmmende på dem som bor i huset. Det kan i nogle tilfælde være af meget blidere karakter, selvom husets beboere godt kan føle det virke skræmmende alligevel, fordi stemningen er tung eller svær at være i.

For at hjælpe dig bedst mulig, tager vi en snak i telefonen om din oplevelse først (skriv en sms til mig, så laver vi en aftale for en opringning).

Jeg tilbyder altid, at skanne og cleare dit hjem på fjernbasis først, for at afsøge hvad der foregår i huset og hvis det ikke er en decideret hjemsøgelse, kan jeg ofte nøjes med denne metode, alene. Denne gennemgang på fjernbasis, bruger jeg til at mærke den energi der er i dit hjem, som en forberedelse til selve husrensningen. Derefter skriver jeg til dig/ringer om hvad jeg har oplevet og hvad der kan gøres i den forbindelse.

Så kan vi træffe en aftale om mit besøg til selve husrensningen, hvis det ønskes.

Når jeg så kommer ud i huset, er det en god ide, at alle husets beboere så vidt muligt er tilstede, fordi den dynamik kan være vigtig ift. det som opleves i huset. Det er også vigtigt, at jeg har frihed til at gennemgå hele huset alene, mens i opholder jer i et enkelt rum. Vær forberedt på, at jeg ofte vil bruge forskellige remedier som redskaber til husrensningen. - Det kan være røgelse, krystaller og klangskål. Selve husrensningen tager ca. 2 timer (Hvis mere tid bruges, koster det 300kr pr. ekstra halve time i huset). Jeg kan godt finde på at lave en kort healing af nogle af husets beboere, som kan have særlig behov for dette ift. det som sker i huset. Hvis huset er meget stort, må pålægges ekstra gebyr, det samme, hvis jeg skal køre mere end 10 km fra Aabenraa, da må påregnes kilometerpenge.

Efter 14-21 dage kontakter jeg jer igen og hører hvordan det nu går i huset og om der skal foretages yderligere (det skal det meget sjældent).


Når jeg går ind på fjernbasis koster det 500kr inkl. tilbagemelding pr. telefon eller mail. Det beløb fratrækkes selve beløbet for husrensningen på 1600, hvis vi laver aftale om dette. Hvis huset er større end 150 m2, vil der skulle pålægges ekstra gebyr, - det samme, hvis jeg skal være i huset i længere tid end to timer, men det aftaler vi, hvis det er.