Hvem er jeg?

Jeg hedder Brigitte og er født som clairvoyant medium og naturlig healer. Jeg husker, at jeg fra jeg var ganske lille, har oplevet en form for parallelverden, den åndelige verden. Kontakten til den åndelige verden var spontan og jeg fik indsigter og oplevelser i en næsten konstant strøm.

 

Det kan virke overvældende på et lille barn, især når de voksne tilsyneladende ikke forstod mig. Jeg var ude for en traumatisk oplevelse i 11-års alderen, som til sidst resulterede i, at jeg lukkede ned. Jeg gav den åndelige verden besked på, at jeg ikke kunne rumme det og at jeg havde brug for en pause og bare leve mit liv.

Jeg har selvfølgelig fortsat fået indsigter og forudsigelser og min evne til at se tidligere inkarnationer, spontant, var intakt.

Hele livet har budt på forudsigelser og indsigter, - i visse tilfælde har det været voldsomt, men i takt med mit indre arbejde, har jeg udviklet min evne til at bruge evnerne mere konstruktivt og oplysende. Jeg arbejder udfra intentionen om, at stille menneskeheden, dyrene og vores jordklode bedre.

Omkring 2003 gik jeg igang med en healeruddannelse, som dog i nogle år blev brugt sporadisk, når venner og bekendte spurgte mig om healing. uddannelsen åbnede dog op for mine evner igen. Jeg elsker at heale, det er en mild og kærlig behandlingsform, som gavner både dyr og mennesker.
 

Brigitte.jpg

Jeg har i mit arbejdsliv fungeret både som lægesekretær og jeg har også en uddannelse som social- og sundhedsassistent, som jeg for få år siden stoppede i.

Jeg har gennem årene taget en række uddannelser og kurser som lægger grunden for det jeg kan tilbyde: Clairvoyant Medium Vejleder, Healer, Access Bars og Face Lift behandler, Bachs Blomsterremedier Behandler, AromaTerapi (bruger de fantastiske terapeutiske olier fra doTERRA), Krystalbehandler, Tarotlæser og Angel Card Guide. Jeg er under konstant udvikling, - både via spirituelle cirkler, kurser - og sidst, men ikke mindst under oplæring af mine to nærmeste åndelige guider, Nero og Marcus. De to sørger for, at jeg når de mål som min sjæl har sat sig for det her liv.

 

Alle disse færdigheder gør, at jeg udover at udvikle mig selv, også er i stand til også at vejlede og guide andre på deres livs rejse.

Til sidst vil jeg pointere, at al den udvikling og vejledning, jeg gerne deler ud af, gøres med ydmyghed for mine evner og med med stor jordforbindelse.

Pga. meget tæt kontakt til naturen, er et af mine mål, at integrere naturterapi i mine sessioner, - det kan have meget stor effekt på stressrelaterede og overbelastede tilstande. Jeg arbejder for Moder Jord - Gaia - og for Gaias Børn (alle levende væsener på jorden).

I 2020 har jeg særligt fokus på Gaia Healing pga. den overbelastning vores klode har gennemgået de sidste mange år.

Det er vigtigt arbejde som gavner os alle.

Vi bør huske på, at vi er mennesker her på jorden, så hvis vi skal forblive mentalt og fysiske raske, er rødderne i Moder Jord, alfa og omega.

Jeg arbejder udfra Clairvoyantforeningens Etiske Regler (er godkendt af Clairvoyantforeningen) og jeg stiller ikke ind på sygdom, død eller 3. personer. Ligesom jeg ikke modtager personer under 18 år til clairvoyance og regression (dog gerne til healing, andre behandlingsformer og lettere vejledning).

Naturligvis skal al min behandling ses som supplement til evt. traditionel behandling. Jeg anbefaler ikke evt. medicinseponering mv. - den slags skal altid gå gennem lægen.

Hvis du tager medicin, har en diagnose eller er i anden form for behandling, er det ret vigtigt jeg ved det. Er noget uklart, så skriv til mig.

Jeg glæder mig til at vise dig dit fulde potentiale.