Sjælens Alkymi v/Brigitte Brik

den moderne seerske

Regressionsterapi via healing og kanalisering


En Sjælehvisker er en person, hvis hovedfokus er at hjælpe klienten med at få integreret sjælen så meget i kroppen som overhovedet muligt. Det er nemlig sådan, at med den livsstil som vi i den vestlige verden lever, vil vi i mange situationer, fjerne os mere og mere fra vores oprindelse, - vores sjælsbevidsthed. Jeg hjælper klienter med at udvikle denne kontakt, som kan have effekt på dit liv, på måder som du ikke vil tro mulig. En sund krop er mest en skal, hvis sjælen ikke er nok integreret med den.

En sjælehvisker har også en udvidet kontakt til andre sjæle og som derved kan kigge tilbage på tidligere liv og observere Sjælens Rejse igennem mange liv og se de temaer som kan opleves som en rød tråd frem til menneskets nuværende udvikling. Det kan give mere selvtillid og afklaring og nye perspektiver på livet for klienten. Det kan både være som udgangspunkt i en Karmisk Clearing (hvor der undersøges underliggende traumer som ligger til grund for uhensigtsmæssig adfærd i nuværende situation) eller en Sjælehentning, som åbner op for nye tanker og som hjælper dig hen imod dit livs formål. En sjælsprofil er som navnet antyder, en gennemgang af din sjæls mission og nogle af de liv, som du har levet op igennem tiden.

Satayah Illayah er mit sjælsnavn. Jeg kan ikke udføre en sjælehviskers arbejde, uden min egen sjæls spejling. Derfor er navnet en del af min virksomhed.

Det er dog vigtigt at gøre op med sig selv, om man vil arbejde med sin egen underbevidsthed og sjælshistorie, - for uden samarbejde med dig og din sjæl, vil udviklingen ikke ske, da det er DIT liv og DIN beslutning at tage imod denne vejledning. Jeg er som sjælehvisker blot en kanal.


Jeg tilbyder regressionsterapi som udføres via en særlig form for healing, hvor vi finder ind til de udfordringer som du måtte have fra din tidlige barndom eller fra tidligere liv. Det er et nænsomt arbejde med din fortid og de udfordringer og evt. traumer som du har taget med dig ind i nutiden. Det er ikke hypnose, så det er meget forskelligt hvordan du oplever regressionshealingen og sjælehentningen. Men det er altid forløsende og frigørende, fordi du kan genkende temaerne som har indflydelse på din nuværende situation. Det er en blanding af healing, kanalisering og coaching, hvor jeg støtter den clearing som er nødvendig for dit liv.