Sjælens Alkymi v/Brigitte Brik

den moderne seerske

Sjælehentning - Sjælens Mission


En Sjælehentning - Sjælens Mission - er en metode til at gå ind i tidligere liv i relation til din nuværende inkarnation. I en sjælehentning vil der altid dukke ting op som du kan spejle dig i ift. hvor der i dette her liv og på den måde finde frem til hvad dit livs formål er. 

Det foregår på den måde, at det er delvist coaching og delvist healing og sjælehentning på briksen. Det er en meget dyb healing, hvor vi er nede i 1-2 tidligere liv i løbet af sessionen. Du vil muligvis kunne føle et skift allerede kort efter sessionen hos mig, men der kan ske udvikling og afvikling i løbet af de kommende måneder efter.

Der kan både være fokus på et karmisk liv (hvor der ligger et meget dybt traume som blokerer dig i nuværende inkarnation). Det går jeg i så fald ind og clearer, sådan at du får nemmere ved at få løst de opgaver og det karmiske bånd som bremser dig i det her liv. Men hvis du på forhånd ved at der er stor karma på spil i dit liv og noget som virkelig fylder hos dig (måske også via et traume i det her liv), så vil jeg anbefale dig at tjekke mit karmiske forløb ud, da det spænder dybt.

Der kan også komme fokus på et læringsliv som kan sende udspring til nuværende liv og pejle dig ind på hvad dit livsformål mon er... og hvorfor du valgte at inkarnere i det her liv.

Jeg lader mig vejlede af Den Åndelige Verden og dine og mine guider ift. hvad der kommer frem i denne type mission, så der kan komme budskaber op, som ikke er beskrevet her. 

Denne ydelse udføres i min klinik, men kan også laves i telefonen.