Sjælens Alkymi v/Brigitte Brik

den moderne seerske

Traumeforløb - regression


Dette forløb adskiller sig fra det karmiske clearingsforløb på den måde, at det er en guiding ind i det sted i dig som kender svarene på smerte som du har taget med ind i det her liv. (Det karmiske forløb er en healing, hvor jeg gennemgår temaerne med dig efterfølgende). Traumeforløbet er længere og strækker sig over 5-6 sessioner af 60-90 minutter. Vi går dybt ind og du er med hele vejen (naturligvis). Denne form for sjælerejser kan vise sig fra flere niveauer: Den tidlige barndom, traumer fra tidligere liv som har taget aspekter med ind i dette her liv på en måde som viser sig symptomatisk i oplevelser i det her liv. Under forløbet vil du også komme ind i livet mellem livene, forstået på den måde, at denne del af processen kan indeholde direkte råd fra din sjæl og den læringsproces der befinder sig her. Der kan også være besøg og afklaring i Akasha arkivet (kort fortalt, er Akasha Arkivet "alle sjæles arkiv" - det sted hvor din sjælslæring, din mission og dine livslæringer ses i meget konkret form). Som jeg forstår det, arbejder en del andre behandlere kun med akasha arkivet under sjælsrejser. Det gør jeg ikke, jeg går direkte ind i de forskellige liv, som jeg guides til via mine egne metoder som jeg har gjort hele livet. Der kan også forekomme traumehealinger under processen. Programmet skrues sammen efter de behov, som DU har.


Eksempler på traumesymptomer kan være: 

Overspisning og andre uhensigtsmæssige vaner

Stress

Angst

Depressive tendenser

Uhensigtsmæssige parforhold eller venskaber

Alkohol eller narkotikamisbrug

mobning - både som mobber og som mobbeoffer

Visse fysiske ubalancer og sygdomme KAN være et karmisk tema (men jeg tager udgangspunkt i bagvedliggende årsager fra et behandlerperspektiv, husk ALTID at konsultere egen læge ved sygdomme - og har du alvorlige psykiatriske diagnoser, er denne her behandling ikke hensigtsmæssig! Det er vigtigt at have god skelneevne for at kunne gennemføre dette forløb)

og meget meget mere...


Kontakt ALTID lægen, hvis du er syg.


Jeg tilbyder en afklarende samtale (telefon) inden dette forløb sættes igang, så skriv til mig, så finder jeg en tid. den varer ca. 20-30 minutter og er gratis.

Du må være forberedt på, at der kan ligge voldsomme traumer til grund for et karmisk tema. Det er meget forskelligt hvad du selv ser og føler under en behandling, du er ikke i hypnose og du må gerne optage sessionerne på din telefon. Det er dog yderst vigtigt, at du ikke lader andre lytte til dem, for jeg opfatter de her ting som meget personlige. Det er ikke sjov og ballade. Jeg anbefaler 5 sessioner, samt 1 afsluttende coachingsamtale, så i alt 6 møder. Der skal gå ca. 2-3 uger mellem hver session. Disse sessioner laver jeg p.t. kun i min klinik i Aabenraa (altså ikke online). Man må påregne at forløsningsprocessen går dybt  hvorfor du kan opleve skiftende følelsesudsving mv., men jeg støtter dig under hele processen og der er mulighed for en kort telefonsamtale mellem sessionerne, hvis det skønnes nødvendigt.

Du må påregne at skulle arbejde med dig selv i processen, idet det jo er DIT tema, din proces (dette gælder i øvrigt i alt hvad jeg laver, kan kun hjælpe dem som ønsker at arbejde med sig selv). Der kan være "hjemmeopgaver" mellem sessionerne.


Denne ydelse tilbydes først fra 2021!